วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

DM 2105


ละครหุ่น
ศึกษาความเป็นมาของศิลปะละครหุ่นในเอเชียและประเทศตะวันตก
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงหุ่น การเขียนบทละครหุ่น
และจินตนาการการสร้างสรรค์

เนื้อหา
แผนการเรียนการสอนวิชา DM 2105
แผนการเรียนการสอน DM 2105 (pp)
ความเป็นมาของละครหุ่น
ประเภทของหุ่น
ความเป็นมาและประเภทของละครหุ่น (pp)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น