วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

DM 3414


ละครใบ้

ศึกษาความหมายและประวิติความเป็นมาของการแสดงละครใบ้ ประเภทการแสดง หลักและวิธีการแสดงละครใบ้ประเภทต่าง ๆ ในประเทศอิตาลี อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ และฝึกปฏิบัติการแสดงละครใบ้

เนื้อหา

แผนการเรียนการสอนวิชา DM 3414
ประวัติและพัฒนาการของละครใบ้
การเตรียมร่างกาย
ท่าทางและการสื่อความหมาย
อารมณ์และความรู้สึก
ไมม์และหน้ากาก
การสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละคร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น