วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

DM 3505


การออกแบบและสร้างเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
ศึกษาวิวัฒนาการของเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงทุกประเภท หน้าที่ และความสำคัญของเครื่องแต่งกายที่มีต่อการแสดง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าและการตัดเย็บ การออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งกาย และจัดสร้างเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงทุกประเภท
เนื้อหา
แผนการเรียนการสอนวิชา DM 3505
ปริทัศน์การแต่งกายสมัยต่าง ๆ
(Costume History & Theory)
หลักการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
(Principle of Costume Design)
การเลือกใช้วัสดุ (Textiles & Fabric Analysis)
สีและความสัมพันธ์ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
(Colour Theory)
รูปทรงและความสัมพันธ์ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
(Form & Silhouette)
ขนาดและการวัดตัว
(Scale & Measurement)
การสร้างไอเดียเพื่อการออกแบบ
(Laboratory of Ideas)
การวิเคราะห์การแสดงเพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกาย
(Performance Analysis for Costume Design)
การวิจัยสำหรับออกแบบเครื่องแต่งกาย
(Design research)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น